Notificare de ConfidențialitateIntroducere

Această Notificare de Confidențialitate descrie, la modul general, modurile în care Dr.Reddy’s, Afiliații, filialele și entitățile sale („Dr.Reddy’s”/ „Compania”/ „noi”/ „ale noastre”) colectează, rețin, utilizează, prelucrează și elimină informațiile cu privire la persoane individuale, inclusiv angajații, clienții, furnizorii, liderii de opinie cheie (KOL), pacienții și Profesioniștii din Domeniul Îngrijirii Medicale (HCP) („Obiectul Datelor”/ „tu”/ „al tău”), în temeiul legislației și reglementărilor în vigoare privind confidențialitatea. În funcție de categoria Obiectului Datelor din care faceți parte, veți găsi informații detaliate cu privire la activitățile de prelucrarea derulate de Dr.Reddy’s cu privire la Informațiile cu Caracter Personal, Informațiile Sensibile cu Caracter Personal și/ sau orice date cu privire la testări clinice (împreună și separate denumite „Date cu Caracter Personal”) din cardul documentelor de mai jos (consultați secțiunea „Cum vor fi utilizate Datele cu Caracter Personal?”). În scopul prezentei Notificări de Confidențialitate „ Dr.Reddy’s”, „Compania”, „noi” și/sau „al nostru” se va referi la compania considerată operatorul de date al Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal; pentru a determina care companie este operatorul de date al informațiilor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm consultați secțiunea „Detalii privind identitatea și contactul operatorului și autorității Globale de Protecție a Datelor” de mai jos.

Angajament

Dr. Reddy’s se angajează să protejeze confidențialitatea Datelor cu Caracter Personal și să le folosească într-o manieră responsabilă în conformitate cu Regulamentul 2016/679 („Regulamentul General privind Protecția Datelor” sau „GDPR”, alternativ) și orice alte legi relevante privind confidențialitatea din țările unde ne desfășurăm activitatea.

Nu vom colecta, nu vom folosi sau nu vom dezvălui Date cu Caracter Personal de la un minor până la vârsta de 18 ani, fără obținerea unui consimțământ prealabil de la o persoană cu răspundere parentală (de exemplu, părinte sau tutore) prin contact direct off-line. Vom oferi persoanei cu răspundere parentală informațiile relevante privind prelucrarea Datelor cu Caracter Personal ale copilului.

Dr. Reddy’s va gestiona întotdeauna Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în conformitate cu „Cadrul Global de Confidențialitate a Datelor”, inclusiv orice alt document (documente) la care se face referire și/ sau legat de acesta. Cadrul Global privind Confidențialitatea Datelor se află pe pagina de pornire a Companiei

Cum vor fi utilizate Datele cu Caracter Personal?

Vă rugăm să consultați mai jos informațiile despre modul în care Dr. Reddy’s procesează Datele dumneavoastră cu Caracter Personal, în funcție de categoria de persoane la care se referă datele aparțineți.

 1. În cazul în care sunteți un angajat / client / furnizor / Lider Cheie de Opinie (KOL), Profesionist în Domeniul Îngrijirii Medicale (HCP) al Dr. Reddy’s, vă rugăm verificați Cadrul nostru Global privind Confidențialitatea Datelor, inclusiv orice alte documente menționate în acesta pentru informații privind modul în care Dr. Reddy’s procesează Datele dumneavoastră cu Caracter Personal, temeiul juridic pentru respectiva prelucrare și păstrare a acestora, pe care le divulgăm; precum și informații privind transferul internațional al datelor dumneavoastră.
 2. Dacă sunteți un pacient implicat în studiu clinic al Dr. Reddy’s, vă rugăm să verificați Cadrul Global de Confidențialitate a Datelor, inclusiv orice alt document sau documente la care se face referire și / sau legat de acesta pentru informații despre modul în care Dr. Reddy’s procesează Datele dumneavoastră cu Caracter Personal, temeiul juridic pentru respectiva prelucrare și păstrare a acestora, pe care le dezvăluim; precum și informații privind transferul internațional de date.

Cui divulgăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal? Datele mele vor fi transferate în afara Spațiului Economic European ?

Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pot fi transferate de către operatorul de date pentru a respecta cerințele legale sau contractuale. În plus, punem, de asemenea, la dispoziție, Datele dumneavoastră cu Caracter Personal furnizorilor de servicii terță parte (inclusiv, dar fără a se limita la aceasta, în scopul salarizării, procesării, cazării, rezervării biletelor de călătorie, recompensării angajaților, furnizarea certificatelor de experiență, completarea formalităților existente, rambursarea cheltuielilor, e-mailuri de afaceri, etc.) în măsura în care este permis prin legale și în conformitate cu Legile și Regulamentele locale privind Confidențialitatea.

Mai mult, Datele dumneavoastră cu Caracter Personal, pot fi divulgate:

 1. așa cum este permis sau cerut de legea aplicabilă sau cerințele de reglementare. Într-un astfel de caz, vom încerca să dezvăluim numai informațiile solicitate în aceste circumstanțe;
 2. pentru a respecta procedurile legale valabile precum mandatele de percheziție, citațiile sau ordinele judecătorești;
 3. ca parte a obligațiilor Dr. Reddy’s de raportare periodic;
 4. pentru a proteja drepturile și proprietățile Dr. Reddy’s;
 5. sau în timpul situațiilor de urgență sau când este necesară protejarea siguranței unei persoane sau a unui grup de persoane;

1 NOTIFICARE GLOBALĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Puteți găsi informații privind transferul internațional de Date cu Caracter Personal efectuate de Dr. Reddy’s în documentul informativ relevant, așa cum este descris în secțiunea “Cum vor fi utilizate Datele cu Caracter Personal?” de mai sus.

Dr. Reddy’s va depune toate eforturile pentru a vă asigura că Datele dumneavoastră cu Caracter Personal transferate vor fi supuse aceluiași regim de protecție ca și cum ar fi păstrate la nivel local. În plus, Compania se va asigura că furnizorii de servicii terțe iau măsurile tehnice și alte măsuri adecvate pentru a proteja securitatea și confidențialitatea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal.

Pentru cât timp va păstra Dr. Reddy’s Datele dumneavoastră cu Caracter Personal?

Datele dumneavoastră cu Caracter Personal vor fi stocate pentru o perioadă permisă de legile aplicabile ale țărilor unde ne desfășurăm activitatea. Cu excepția cazului în care legislația aplicabilă sau cerințele de reglementare prevăd altfel. Dr. Reddy’s se străduiește să păstreze Datele dumneavoastră cu Caracter Personal numai atâta timp cât consideră că este necesar pentru a îndeplini scopurile pentru care au fost colectate Datele cu Caracter personal (inclusiv pentru a îndeplini orice cerințe legale, contabile sau alte astfel de cerințe sau obligații de raportare). Putem, în loc să distrugem sau să ștergem datele dumneavoastră cu Caracter Personal, să le facem anonime, astfel încât să nu poată fi asociate sau urmărite înapoi către dumneavoastră.

Drepturile dumneavoastră

 1. Aveți dreptul de solicita un acces la o rectificare sau ștergere a Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, pentru a restricționa prelucrarea sau altele, și portabilitatea datelor.
 2. Dacă ați acordat consimțământul pentru prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, aveți dreptul (în anumite circumstanțe) să retrageți consimțământul în orice moment, ceea ce nu va afecta legalitatea prelucrării înainte de retragerea consimțământului dumneavoastră.
 3. Puteți solicita să examinați, să verificați sau să corectați Datele dumneavoastră cu Caracter Personal.
 4. Puteți depune o reclamație la Biroul nostru pentru Confidențialitatea Datelor cu Caracter Personal dacă considerați că nu am respectat cerințele legislației aplicabile privind protecția datelor referitor la Datele cu Caracter Personal. Dacă considerați că exercitarea drepturilor dvs. nu a fost abordată în mod corespunzător de către Dr. Reddy’s, aveți dreptul să depuneți o plângere la o autoritate de supraveghere.

Notă:

 • Orice astfel de comunicare trebuie să fie în scris.
 • Atunci când vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră, este posibil să solicităm de la dumneavoastră informații specifice pentru a ne permite să vă confirmăm identitatea. Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să contactați Biroul nostru pentru Confidențialitatea Datelor.
 • Drepturile nu sunt absolute. Există situații în care legea aplicabilă sau cerințele de reglementare permit sau ne obligă să refuzăm exercitarea drepturilor dvs. În plus, Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pot fi distruse, șterse și anonime în conformitate cu obligațiile și practicile noastre de păstrare a înregistrărilor și cu principiul minimizării datelor.

Controlor date:

Dr. Reddy’s este controlorul și poate fi, de asemenea, procesatorul Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal în scopul aplicării legilor și regulamentelor privind confidențialitatea / Pentru a determina cine este considerat controlor de date al Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, vă rugăm să rețineți că:

 • Dacă sunteți angajat al Dr. Reddy’s, operatorul de Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal este compania cu care ați semnat contractul de muncă.
 • Dacă sunteți client / furnizor / Lideri Cheie de Opinie (KOL) / Profesionist în Domeniul Îngrijirii Medicale (HCP), operatorul Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal este compania cu care ați semnat contractul.
 • Dacă sunteți un pacient implicat în studii clinice, operatorul Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal este compania cu care ați semnat contractul / formularul de consimțământ.

Măsuri

Dr. Reddy’s va implementa măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a asigura securitatea Datelor cu Caracter Personal. Datele cu Caracter Personal trebuie să fie protejate împotriva dezvăluirii neautorizate și / sau a oricărei forme de prelucrare ilegală. Măsurile asigură respectarea cerințelor aplicabile și un nivel de securitate adecvat naturii datelor care trebuie protejate și riscurilor care rezultă din prelucrarea acestor date.

Implementare

Dr. Reddy’s este responsabil pentru implementarea și respectarea legislației aplicabile privind protecția datelor. Procedurile de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal de către terți în temeiul unui acord contractual trebuie definite în scris. Dr. Reddy’s se va asigura că terțele părți contractante prelucrează datele în mod corespunzător și că respectă principiile stabilite în Cadrul Global privind Confidențialitatea Datelor, incluzând orice alt document (documente) la care se face referire și / sau legat de acesta și această Notificare de confidențialitate. Dacă în orice moment o terță parte nu este în măsură să asigure securitatea adecvată a Datelor cu Caracter Personal, Dr. Reddy’s poate, la discreția sa, să rezilieze contractul cu terța parte.

Revizuirea acestei Notificări de Confidențialitate

Dr. Reddy’s poate face periodic modificări la Cadrul Global privind Confidențialitatea Datelor, inclusiv orice alt document sau documente la care se face referire și / sau legat de acesta și această Comunicare privind Confidențialitatea pentru a reflecta modificările obligațiilor sale legale sau de reglementare sau modul în care ne ocupăm de Datele dumneavoastră cu Caracter Personal. Orice revizuire / modificare a Cadrului Global de Confidențialitate a Datelor, inclusiv orice alt document sau documente la care se face referire și / sau legat de acesta și această Notificare de Confidențialitate vor fi comunicate în mod corespunzător.

Contactați-ne

În cazul în care aveți întrebări cu privire la politica și practicile noastre privind confidențialitatea, sau dacă aveți îngrijorări, puteți contacta biroul nostru pentru confidențialitatea datelor la:

E-mail: dataprivacy@drredys.com

Adresa Autoritatea pentru Confidențialitatea Datelor,
Dr. Reddy’s Laboratories Limited,
D. No: 8-2-337,
Road No: 3, Banjara Hills
Hyderabad – 500034
India.

 

PRODUCĂTOR

JGL d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Croația

REPREZENTANT

Dr. Reddy's Laboratories Romania S.R.L.
Str. Daniel Daniolopolu nr. 30-32, et. 5, spațiul 1, București, România