Prelucrarea datelor în scop de marketing

Notă de Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing și activități conexe („Nota de Informare”). Prin această Notă de Informare, Dr. Reddy’s Laboratories România S.R.L. (”DRL”, “noi”) dorește să va informeze, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date (”Legea nr. 677/2001”), în legătură cu modul în care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în calitate de operator.

Persoanele vizate

Această Notă de Informare este destinată informării următoarelor categorii de persoane vizate: (i) cadre medico-sanitare; (îi) manageri de farmacii; (iii) angajați / colaboratori externi (în sensul Deciziei ANSPDCP nr. 90/2006) ai distribuitorilor de produse ale grupului de companii Dr. Reddy’s Laboratories (fiecare și toate aceste categorii, “dumneavoastră”).

Scopul prelucrării

DRL colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri corelate:

1.      reclame, marketing și publicitate; promovare și oferire de informații medicale privind produsele grupului de companii Dr. Reddy’s Laboratories;

2.      verificarea disponibilității produselor grupului de companii Dr. Reddy’s Laboratories în farmacii;

3.      supravegherea activității distribuitorilor de produse ale grupului de companii Dr. Reddy’s Laboratories.Colectarea și prelucrarea ulterioară a datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru că DRL să își poată desfășura activitățile menționate mai sus, iar refuzul dumneavoastră de a furniza aceste date poate atrage imposibilitatea de a desfășura aceste activități.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Colectăm sau primim de la partenerii noștri contractuali și ulterior prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal ale dumneavoastră, după caz, în funcție de scopul prelucrării și de tipul relației dumneavoastră cu noi:

Scopul A - Reclame, marketing și publicitate, promovare și oferire de informații medicale privind produsele grupului de companii Dr. Reddy’s Laboratories

Persoanele vizate: cadre medico - sanitare.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate: nume și prenume, data nașterii, număr de telefon, adresă de e-mail, profesie, locul de muncă, specializarea, adresă locului de muncă, potențiale solicitări de informații medicale adresate de dumneavoastră, date privind prescripțiile pentru o moleculă de medicament prin referire la intervale de incidență într-o anumită perioadă de timp (nu date specifice privind prescripțiile per medic).

Scopul B - Verificarea disponibilității produselor grupului de companii Dr. Reddy’s Laboratories în farmacii

Persoanele vizate: managerii de farmacii.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate: nume și prenume, data nașterii, profesie, locul de muncă, adresă locului de muncă, numărul de telefon, adresă de e-mail.

Scopul C - Supravegherea activității distribuitorilor de produse ale grupului de companii Dr. Reddy’s Laboratories

Persoanele vizate: angajati / colaboratori externi ai distribuitorilor produselor grupului de companii Dr.Reddy’s Laboratories.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate: nume și prenume, locul de muncă, adresă locului de muncă, numărul de telefon, numărul de fax, adresă de e-mail.

Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri corelate dintre cele menționate mai sus, DRL poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal, după caz: către dumneavoastră, la cerere; către autorități publice, dacă și atunci când o astfel de dezvăluire este cerută de lege; către împuterniciții care ne asistă în oricare dintre scopurile de prelucrare menționate mai sus.

Drepturile dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal

În conformitate cu Legea nr. 677/2001, aveți dreptul de a accesă și de a interveni asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal. Va puteți opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal din motive întemeiate și legitime legate de situația dumneavoastră particulară (cu excepția prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru scopuri de marketing direct, când nu trebuie să oferiți o justificare pentru opoziția la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal) și aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate. Pentru mai multe informații privind drepturile dumneavoastră și, de asemenea, pentru exercitarea acestora, va puteți adresă Dr. Reddy’s Laboratories România SRL printr-o solicitare transmisă în scris și semnată la următoarea adresă: Dr. Reddy’s Laboratories România SRL, str. Nicolae Caramfil nr. 71- 73, etaj 5, spațiul 10, București. În același timp, aveți dreptul să va adresați instanțelor judecătorești și Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Prelucrarea datelor pentru organizarea de conferințe

Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul organizării de conferințe/ sesiuni de pregătire („Nota de informare”) Prin această Notă de Informare, Dr. Reddy’s Laboratories România S.R.L. („DRL”, „noi”) dorește să va informeze, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date („Legea nr. 677/2001”), cu privire la modul în care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în calitate de operator.

Scopul prelucrării

DRL colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul asigurării accesului la informații de specialitate cu privire medicamente sau la alte informații medicale prin organizarea de conferințe/ sesiuni de pregătire cu specific medical.

Colectarea și prelucrarea ulterioară a datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru DRL în scopul mai sus-menționat iar refuzul dumneavoastră de a furniza aceste date ar afecta bună organizare a evenimentului și posibilitatea noastră de a evalua organizarea evenimentului de către partenerii noștri contractuali.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Colectam sau primim de la partenerii noștri contractuali care organizează conferințe/ sesiuni de pregătire pentru noi, și ulterior prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal ale dumneavostră: numele și prenumele, specializarea, numele conferinței/ sesiunii de pregătire cu specific medical la care participați.

Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Pentru realizarea scopului menționat mai sus, DRL poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal, după caz: către dumneavoastră, la cerere; către autorități publice, dacă acest lucru este cerut de lege; către parteneri contractuali utilizați pentru organizarea de sesiuni de pregătire/ conferințe.

Drepturile dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personalIn conformitate cu Legea nr. 677/2001, aveți dreptul de a accesă și de a interveni asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal. Va puteți opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, din motive întemeiate și legitime legate de situația dumneavoastră particulară, cu excepția cazului în care există dispoziții legale contrare, și aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate.

Pentru mai multe informații privind drepturile dumneavoastră și, de asemenea, pentru exercitarea acestora, va puteți adresă Dr. Reddy’s Laboratories România SRL printr-o solicitare scrisă, datată și semnată la următoarea adresă: Dr. Reddy’s Laboratories România SRL, str. Nicolae Caramfil nr. 71- 73, etaj 5, spațiul 10, sector 1, București.

De asemenea, aveți dreptul de a va adresă instanțelor judecătorești sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

·       Denumirea evenimentului:

·       Data:

·       Locația:

·       Numele entității organizatoare:

·       Numele, poziția, semnătura reprezentantului entității organizatoare și ștampila:

Procesarea datelor cu caracter personal

Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul organizării de conferințe/ sesiuni de pregătire și oferirii de suport pentru participarea la astfel de evenimente organizate de alte entități (sponsorizare) („Nota de Informare”) Prin această Notă de Informare, Dr. Reddy’s Laboratories România S.R.L. („DRL”, „noi”) dorește să va informeze, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date („Legea nr. 677/2001”), în legătură cu modul în care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în calitate de operator.

Persoanele vizate

Această Notă de Informare este destinată informării următoarelor categorii de persoane vizate: cadre medico-sanitare; lectori în conferințe/ sesiuni de pregătire (fiecare din și toate aceste categorii, „dumneavoastră”).

Protecția datelor pentru contracte de sponsorizare

Clauza privind protecția datelor pentru contractele de sponsorizare, conținând informațiile minime cerute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal

[Beneficiarul] confirmă că a luat la cunoștință și este de acord că [Sponsorul] să prelucreze datele sale cu caracter personal prevăzute în acest Contract precum și orice alte date cu caracter personal furnizate direct [Sponsorului] de către [Beneficiar] („Datele cu Caracter Personal”), în condițiile stabilite prin acest Contract și în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor cu caracter personal. [Sponsorul] va prelucra Datele cu Caracter Personal în scopul oferirii acestei sponsorizări în vederea asigurării accesului la informații de specialitate cu privire la medicamente sau la alte informații medicale, după cum se detaliază în acest Contract și pentru conformarea cu obligațiile legale ale [Sponsorului] în legătură cu oferirea de sponsorizări, inclusiv pentru declararea de informații către autorități publice prevăzute de lege, în conformitate cu cerințele legale și pentru aducerea la cunoștință publicului a informațiilor prevăzute de lege cu privire la activitățile de sponsorizare. Furnizarea Datelor cu Caracter Personal este strict necesară pentru realizarea scopurilor menționate mai sus, refuzul [Beneficiarului] de a oferi aceste date atrăgând imposibilitatea acordării sponsorizării. Sponsorul va dezvălui Datele cu Caracter Personal ale [Beneficiarului] către [Beneficiar], la cererea acestuia, către autorități publice, inclusiv Ministerul Sănătății și și Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, în conformitate cu dispozițiile legale, către parteneri contractuali utilizați pentru implementarea activităților de sponsorizare și le va publică pe pagină proprie de Internet în conformitate cu cerințele legale. Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare menționate mai sus, [Beneficiarul] acceptă și este de acord că [Sponsorul] ar putea avea nevoie să transfere Datele cu Caracter Personal în străinătate, în cazul în care sponsorizarea privește conferințe/ sesiuni de pregătire organizate în străinătate, inclusiv către state care nu sunt recunoscute că asigurând un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal. [Sponsorul] va asigură confidențialitatea Datelor cu Caracter Personal primite iar în cazul în care Datele cu Caracter Personal sunt transferate în străinătate se va asigură că acestea sunt protejate în mod adecvat, indiferent de statul către care sunt transferate. În condițiile prevăzute de lege, [Beneficiarul] are dreptul de a accesă Datele sale cu Caracter Personal, dreptul de a interveni asupra acestor date, dreptul de a se opune prelucrării Datelor cu Caracter Personal, pentru motive întemeiate și legitime legate de situația să particulară, cu excepția cazului în care există dispoziții legale contrare, și dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate. [Beneficiarul] își poate exercită aceste drepturi și poate solicita informații suplimentare în legătură cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal, inclusiv în legătură cu orice transfer în străinătate al Datelor cu Caracter Personal, adresându-se [Sponsorului] în scris la detaliile de contact din partea introductivă a acestui Contract. De asemenea, [Beneficiarul] are dreptul de a se adresă instanțelor judecătorești și Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Clauza privind protecția datelor pentru contractele cu lectorii (speakerii), conținând informațiile minime cerute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal

Notă: Această clauza trebuie inclusă în contractele cu lectori persoane fizice sau persoane fizice autorizate. Dacă se intenționează să se încheie contracte de speaker cu instituții sau alte entități și se vor colectă date cu caracter personal, pot fi necesare anumite modificări la această clauza, pe care le putem realiză la cerere.

[Furnizorul] confirmă faptul că a luat la cunoștință și este de acord că [Societatea] să prelucreze datelor sale cu caracter personal prevăzute în acest Contract și orice alte date cu caracter personal furnizate în mod direct de către [Furnizor] către [Societate] („Datele cu Caracter Personal”), în condițiile stabilite prin acest Contract și în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor cu caracter personal. [Societatea] va prelucra Datele cu Caracter Personal în scopul încheierii și implementării acestui Contract și organizării de conferințe/ sesiuni de pregătire, dup? cum se detaliază în acest Contract, și pentru conformarea cu obligațiile legale ale [Societății] în legătură cu organizarea de astfel de evenimente. Furnizarea Datelor cu Caracter Personal este strict necesară în vederea realizării scopurilor menționate mai sus, refuzul [Furnizorului] de a furniza aceste date atrăgând imposibilitatea stabilirii unei relații contractuale. [Societatea] va dezvălui Datele cu Caracter Personal ale [Furnizorului] către [Furnizor], la cererea acestuia, către autorități publice, dacă acest lucru este necesar conform legii, și către parteneri contractuali utilizați pentru organizarea de conferințe/ sesiuni de pregătire. [Societatea] va asigură confidențialitatea Datelor cu Caracter Personal primite. În condițiile prevăzute de lege, [Furnizorul] are dreptul de a accesă Datele sale cu Caracter Personal, dreptul de a interveni asupra acestor date, dreptul de a se opune prelucrării Datelor sale cu Caracter Personal, pentru motive întemeiate și legitime legate de situația să particulară, cu excepția cazului în care există dispoziții legale contrare, și dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate.

[Furnizorul] își poate exercită aceste drepturi și poate solicita informații suplimentare în legătură cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal adresându-se [Societății] în scris la detaliile de contact din partea introductivă a acestui Contract. De asemenea, [Furnizorul] are dreptul de a se adresă instanțelor judecătorești și Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

PRODUCĂTOR

JGL d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Croația

REPREZENTANT

Dr. Reddy’s Laboratories România SRL
Str. Nicolae Caramfil 71-73, etaj 5, spațiul 10, sector 1, București, România.